Personvernerklæring


GENERELT

​Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenestene som tilbys, men det er en nødvendighet å dele informasjon ved booking av time. For å booke time, må du først bekrefte at du har lest og forstått denne personvernerklæringen. Dette samtykke er frivillig og kan trekkes tilbake, men uten samtykke får du ikke tilgang til noen timebøker.
Vi deler ikke informasjonen med andre aktører utenfor Helse Midt-Norge og Helse Stavanger. Hemit HF, som har utviklet løsningen, kan ha behov for å samarbeide med underleverandør, men denne har signert på en taushetserklæring. 


RETTIGHETER

Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. 
Som bruker av nettstedet har du en del rettigheter. Blant annet har du rett til innsyn i opplysningene vi har registrert om deg, du har rett til retting av opplysninger som er feil eller ikke stemmer, og i mange tilfeller rett til sletting. Du kan lese mer om dette på Datatilsynets sider.

Skjema

Nettsiden har skjema for booking av time. Skjema er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Skjema for booking av time eksisterer for at besøkende kan finne ledig time og booke denne. Det vil variere mellom timebøkene hvilke opplysninger vi har valgt å hente inn. For ansatte i Helse Midt-Norge hentes informasjon fra intern brukerdatabase og personalsystem. For eksterne hentes opplysninger fra ID-porten. De er fornavn og etternavn, e-postadresse og fødselsnummer. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å gi mulighet for booking av time. Disse opplysningene blir oppbevart i 30 dager etter timeavtale og blir slettet deretter.
Årsaken til lagringen er for å tilby den løsningen som etterspørres. Ved booking av time vil de fleste timebøker i løsningen sende bruker en e-post med bekreftelse på time. E-postadressen som du oppgir, vil enten være e-postadressen som Helse Midt-Norge ansatte benytter i jobb eller den vi finner reg. på bruker i ID-porten. Feltet for e-post kan i de fleste tilfeller endres av bruker. Noen timebøker vil også foreslå mobiltelefonnummer til bruker. Denne opplysningen kan endres av bruker. E-posten inneholder et minimum av opplysninger. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre databehandlingsbehovet av eposten.
Dataansvarlig er det helseforetaket som eier aktuell timebok.

 

Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker. Opplysninger som lagres blir oppbevart i 30 dager etter timeavtale og blir slettet deretter. Årsaken til lagringen er for å tilby den løsningen som etterspørres. Du har rett til innsyn av data som lagres.

 

Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

På www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.